Welkom bij de Molenhoek

In het centrum van Gorinchem staat het unieke verpleeghuis de Molenhoek. Hier wonen de cliënten in kleine groepen van respectievelijk vijf, zes en zeven personen in een zelfstandige huisvesting. Ze zijn in kleine mate zelf verantwoordelijk voor het functioneren van het huishouden en maken slechts gebruik van de verpleeghuisfaciliteiten voor zover dat nodig is. De groep wordt begeleid door een vast team voor de verzorging, verpleging en activiteitenbegeleiding. Ze kunnen over dezelfde medische zorg beschikken als in het verpleeghuis en kunnen eveneens gebruik maken van faciliteiten zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, en dergelijke. Het huis is bestemd voor ouderen met psychogeriatrische problemen die een indicatie hebben voor verpleeghuiszorg. Ze kunnen niet meer zelfstandig thuis wonen. Toch hebben ze nog voldoende mogelijkheden om in zo'n zelfstandige vorm van groepswonen te kunnen functioneren.

Planetree label voor Molenhoek

Verpleeghuis de Molenhoek ontving in 2011 het Planetree-label.
Dit is een Internationale erkenning voor mensgerichte zorg.
In de Molenhoek word zorg geboden volgens de principes van Planetree. Het is de basis voor ons handelen. Met Planetree sluiten we aan op de wensen, behoefte en ervaringen van onze bewoners. We kijken daarbij niet alleen naar ziekte en genezing van de ziekte. We kijken verder: we leven ons in, in onze bewoner.

Brein Omgevings Methodiek (BOM)

In de Molenhoek worden de bewoners benaderd volgens de BOM methode.
Het uitgangspunt hierbij is om een 'gunstige' omgeving te creëren voor de demente bewoners (breincollectief). Het personeel van de Molenhoek is hierin geschoold.

Voor is wie deze site

Vanwege privacy redenen van de bewoners is deze site afgeschermd en alleen toegankelijk voor personeel en directe familieleden. Om de site volledig te bekijken heeft u dus een in-logcode nodig. Personeel en directe familieleden kunnen deze hier aanvragen. Na verificatie van uw identiteit door de Molenhoek ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord.
Hierna kunt u inloggen en heeft u volledige toegang tot deze website.